Almere onthoudt haar inwoners noodzakelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 8 december 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Als wij van een gemeente de opdracht krijgen om aan één van haar inwoners huishoudelijke hulp te leveren dan nemen wij die taak uiterst serieus. Wij weten namelijk dat die opdracht niet zo maar tot stand is gekomen. Mensen moeten eerst al een drempel over om hulp te vragen en vervolgens wordt hun hele persoonlijke situatie door de gemeente onder een vergrootglas gelegd. “Heeft u nog iemand in de buurt die zou kunnen helpen?” “Wat kunnen uw kinderen betekenen, of uw buren?” Pas als duidelijk blijkt dat mensen het echt niet zelf kunnen en dat ze ook geen hulp uit omgeving mogen verwachten, pas dan krijgen ze een indicatie voor, in ons geval huishoudelijke, hulp. De gemeente bepaalt dan op basis van de beperking van de inwoner hoeveel hulp er geboden moet worden. Uiteraard nemen wij dan die opdracht serieus. Wij zijn ons er zeer van bewust dat mensen echt hulp nodig hebben.

Alphatrots doet het beter dan alle andere aanbieders huishoudelijke hulp

Eén van de redenen waarom Alphatrots voor levering van huishoudelijke hulp alleen met zelfstandige hulpen werkt is dat wij er alleen op die manier voor kunnen zorgen dat er altijd een vaste hulp bij een klant komt. Die hulp maakt zelf de afspraken met de klant en als het even niet past regelen ze samen een ander tijdstip waarop de hulp geboden kan worden. De hulp is erg betrokken bij de klant en zet alles op alles om de klant te helpen. Ook de hulpen weten immers, uit eigen ervaring,  dat de klanten de hulp echt nodig hebben. Mocht de vaste hulp onverwacht ziek worden of met vakantie gaan dan wordt er een vervanger geregeld. Dat doet de hulp zelf of, als die dat niet wil, regelt Alphatrots dat. Medewerkers op kantoor werken regelmatig tot in de avonduren door om er voor te zorgen dat iedereen de hulp krijgt die nodig is. Hulpen staan altijd klaar om voor een collega in te vallen. Uit cijfers van gemeente Almere blijkt dat Alphatrots dit aanmerkelijk beter doet dan alle andere aanbieders. Klanten krijgen bij Alphatrots altijd de hulp die nodig is.

In Almere regeert de Euro

Wij hadden verwacht dat gemeente Almere blij zou zijn met deze prestatie. Dat is helaas niet het geval want in Almere regeert de Euro en niet de zorg voor haar inwoners. Gemeente Almere schrijft namelijk dat:

“….. blijkt dat Alphatrots, in tegenstelling tot de meeste andere aanbieders, vrijwel 100% van het aantal geïndiceerde uren “uitnut” en dat de meeste andere aanbieders rond eerder genoemd gemiddelde van 86% tot 87% zitten. Dit zegt mogelijk iets over het vermogen c.q. de wil van Alphatrots om efficiënt en doelmatig te werken en invulling te geven aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, en over haar bedrijfsvoering.”

Deze conclusie is niet helemaal juist want de andere aanbieders zitten gemiddeld met Alphatrots daarbij gerekend op een gemiddelde van 86%. Zonder de prestatie van Alphatrots mee te tellen presteren ze dus nog veel slechter. En dat vindt gemeente Almere goed. Sterker nog,  uit het citaat blijkt, dat het gemeentelijk beleid is om inwoners structureel de hulp te onthouden die ze nodig hebben.

Trucje in nieuwe aanbesteding

Om Alphatrots te dwingen mee te werken aan dit beleid van het structureel onthouden van huishoudelijke hulp aan haar inwoners heeft gemeente Almere een trucje bedacht. Met ingang van uiterlijk 2019 krijgt Alphatrots niet meer alle geleverde uren betaald maar moeten we het doen met een bedrag per klant. En ja hoor, dat bedrag per klant is berekend op basis van de slecht presterende aanbieders. Gemeente Almere zegt daarmee tegen Alphatrots: “prima dat jullie het zo goed doen voor onze inwoners maar betaal dat dan maar lekker zelf”. De slechtst presterende aanbieders zouden door deze aanpak een vette bonus krijgen en goed presterende aanbieders als Alphatrots zouden geld toe moeten leggen op de levering van noodzakelijke hulp aan de inwoners van gemeente Almere. De gemeente constateert dan ook:

“……… dat alleen Alphatrots concreet bezwaar maakt tegen dat (pakket)tarief, andere aanbieders kunnen daarmee kennelijk wel uit de voeten.”

Ja, logisch dat andere aanbieders geen bezwaar maken. Zij krijgen in de nieuwe opzet immers betaald voor uren die ze niet leveren terwijl Alphatrots niet betaald krijgt voor uren die wel worden geleverd.

Bezwaar bij commissie

Alphatrots staat pal voor haar klanten. Daarom hebben wij, met juridische ondersteuning van aanbestedingsexpert Mr. Tim Robbe, bezwaar gemaakt tegen dit trucje bij de Commissie van aanbestedingsexperts. Om die reden is de aanbesteding voor de huishoudelijke hulp door gemeente Almere opgeschort tot de commissie met een uitspraak komt. Wij hebben er goede hoop op dat de commissie het trucje van de gemeente Almere zal doorzien. Zeker weten zullen wij dat pas in de loop van volgende week als de commissie met haar advies komt. Valt dit advies negatief uit voor ons dan zal Alphatrots zich moeten schikken en het aantal te leveren uren naar beneden moeten brengen. Voor klanten betekent dit dat iedere klant per periode 2 uren minder huishoudelijke hulp zal krijgen. Twee uren minder dan ze nodig hebben omdat de gemeente niet wenst te betalen voor de noodzakelijke hulp aan haar inwoners. Binnenkort weten we meer. We houden u op de hoogte.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *