Almere ontzegt inwoners vaste huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 3 november 2018
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Iedere gemeente in Nederland wil graag dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn in de hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Ze spannen zich tot het uiterste in om de aanbieders zoveel mogelijk binnen de deur te houden vanuit het belang van hun inwoners. Zo niet gemeente Almere. De zorg voor haar inwoners en de continuïteit van zorg lijkt gemeente Almere totaal niet te interesseren. Zonder pardon willen ze één van de grootste aanbieders buiten de deur zetten en zaaien daarmee grote paniek bij hun inwoners. Mensen die al jaren dezelfde vaste hulp hebben, worden door gemeente Almere in grote verwarring gebracht. En dat alles volstrekt onnodig.

Aanbesteding

Bij de laatste aanbesteding heeft gemeente Almere gekozen voor het zogenaamde ‘open house’ model. Dat betekent dat iedere aanbieder die aan de gestelde voorwaarden voldoet toegelaten moet worden tot de overeenkomst. Gemeente Almere heeft zichzelf daarbij een zeer ruim mandaat toegekend. De aanvraag van Alphatrots zou dus zonder problemen gehonoreerd kunnen (moeten) worden. Maar om totaal onbegrijpelijke redenen doet de gemeente dat niet. Tegelijkertijd bestookt de gemeente haar inwoners met onjuiste informatie. Mensen, soms met dementie of andere ernstige aandoeningen, worden door vertegenwoordigers van de gemeente onder extreme druk gezet om direct te kiezen voor een andere aanbieder. Intimiderend en met dreigende taal. Huilend bellen die mensen daarna met Alphatrots. Huiveringwekkende verhalen krijgen wij te horen.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Duidelijk is wel dat gemeente Almere schijnt te denken dat de algehele regels voor behoorlijk bestuur voor hen niet gelden. Naar de achterliggende oorzaak kunnen we alleen maar raden. Duidelijk is wel dat de ambtenaren hun belangrijkste plicht, zorgen voor de inwoners van hun gemeente, uit het oog verliezen. Duidelijk is ook dat het rommelt bij de afdeling Sociaal Domein van gemeente Almere. Met procedures wordt gerommeld, regels worden naar eigen interpretatie uitgelegd en van kritiek is men niet gediend. Alle aanbieders hebben bij de aanbesteding van de zogenaamde ‘samenhangende ondersteuningsprofielen’ grote bezwaren geuit. De gemeente negeert niet alleen al die signalen, ze vertellen vervolgens doodleuk dat het hele programma in goede samenspraak met aanbieders tot stand is gekomen. Bij de aanbesteding jeugdzorg spelen zich vergelijkbare taferelen af.

Hoe nu verder?

In de eerste plaats hopen we dat wethouder Jerzy Soetekouw in staat zal zijn om het interne gerommel in zijn organisatie ondergeschikt te maken aan de belangen van de inwoners van Almere. Dat hij stelling zal gaan nemen en zeggen: “het belang van mijn inwoners en het continueren van hun zorg staat voor mij nu even voorop”. Het zou een moedige stap zijn die hem ongetwijfeld in de ambtelijke organisatie niet populair zal gaan maken. Maar is dat niet waar gekozen bestuurders voor zijn? Kiezen voor de eigen inwoners en denken vanuit hun belangen? Mocht hij, , dat lef niet kunnen opbrengen dan hopen wij dat raadsleden wakker worden en hem tot de orde roepen. Uiteindelijk is de raad het hoogste gezag in de gemeente. Ondertussen zijn wij bezig om de beslissing van de gemeente juridisch aan te vechten. Dit is niet onze eerste keuze omdat wij sterk voorstander zijn van goed overleg en goede wil. Maar nu die goede wil bij de gemeente volledig lijkt te ontbreken, hebben wij geen keus en moeten we wel naar de rechter. Wij hebben veel vertrouwen in de gang naar de rechter, immers iedere gemeente dient zich te houden aan de algemene regels voor behoorlijk bestuur zoals ‘gelijke behandeling’, ‘objectiviteit’ en ‘transparantie’. Gemeente Almere mag dan wel denken dat deze regels voor hen niet gelden, maar gelukkig is dat niet het geval.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Comments 5

  1. Dit is o zo waar, ik ben ook al benaderd om volgende week een keuze te maken. Maar nu ik dit weet doe ik dat niet en blijf Alpha Trots trouw.

    1. Post
      Author
    2. Ben ook net benaderd om volgende week de keuze te maken en ik blijf zo lang mogelijk bij Alpha trots nooit geen klachten mee gehad

  2. Ook ik ben al twee keer benaderd, 1 keer huisbezoek en aan de telefoon dat ik uiterlijk volgende week een keuze moet maken, ben er vreselijk nerveus door heb mijn hulp al jaren die wil ik niet kwijt. Heb een brief van de Gemeente gehad en een brief van de vertrouwde Alpha Trots ook ik blijf Alpha Trots trouw en als ik gebeld word door de Gemeente zal ik dan ook vertellen dat ik nog niets beslis en wacht op de Alpha Trots.

  3. Thuis bezoek gehad van de Gemeente ALMERE ze adviseren om een andere thuiszorg org. te nemen en vervolgens krijg ik per brief dat ik daar voor gekozen heb ben ook al benaderd door deze thuiszorg .De gemeente adviseert niet maar dwingt mensen om over te stappen ben woest .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *