Bezuiniging huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 4 april 2013
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Bezuiniging huishoudelijke hulp

Dit kabinet heeft besloten om meer dan 1 miljard te gaan bezuinigen op de kosten voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari 2014 zullen er geen nieuwe indicatie meer worden afgegeven en vanaf 2015 verliezen ook mensen met een geldige indicatie hun recht op huishoudelijke hulp.

De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen. (regeerakkoord pag. 22)
—-
Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp in de WMO wordt voor nieuwe cliënten in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening. (regeerakkoord p.60)

Uiteraard zijn het nog plannen en moet de besluitvorming over deze maatregelen nog plaatsvinden. Daarna zal de eerste kamer, waar dit kabinet geen meerderheid heeft, zich over de plannen moeten buigen. Wat de uitkomsten ook zullen zijn, zeker is dat er fors bezuinigd zal gaan worden.

Nog geen werkelijkheid

Let wel, alles wat hier boven staat zijn plannen. Voordat dit uitgevoerd kan worden moet de wet nog worden gewijzigd. Daarvoor is instemming van de tweede kamer en van de eerste kamer nodig. Op dit moment is er nog niet eens voorstel tot wijziging van de Wmo. Ondertussen worden in het hele land protesten georganiseerd.

Blijvende vraag naar huishoudelijke hulp

Dit alles betekent uiteraard niet dat de vraag naar huishoudelijke hulp zo maar zal gaan verdwijnen. Integendeel. Doordat dit kabinet tegelijkertijd de toegang voor bejaarden en gehandicapten naar zorginstellingen wil beperken zal er een grotere behoefte ontstaan. De hulp zal alleen niet meer via gemeenten en traditionele zorgaanbieders geregeld gaan worden. We zien nu overal initiatieven ontstaan van alphahulpen die niet langer afwachten maar zelf, met ondersteuning door Alphatrots, het heft in handen nemen.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Reacties 1

  1. Pingback: Stichting Alphatrots » Archive Demonstratie in Den Haag, zaterdag 6 april » Stichting Alphatrots

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *