Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp maar juist meer uitgeven

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 25 november 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

Gemeenten krijgen van de rijksoverheid te weinig geld om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed uit te kunnen voeren. Dat is duidelijk. Maar in plaats van massaal te gaan protesteren en pal voor de belangen van hun inwoners te gaan staan leggen gemeenten de pijn van die tekorten juist bij de eigen inwoners neer. Wmo voorzieningen en met name huishoudelijke …

Dag van de ZZP’er

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 12 november 2020
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

Alphatrots werkt alleen met ZZP’ers. Dat is geen toeval. Allereerst zijn wij van oudsher belangenbehartiger voor zelfstandige huishoudelijke hulpen. Maar dat is niet de enige reden. Wij geloven ook heilig in onze aanpak van ‘gouden koppels’ van hulp en cliënt die samen onderling alles regelen. Samen bepalen wanneer er gewerkt wordt, samen bepalen wat er gedaan moet worden. Samen iets …

Dag van de mantelzorg

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 10 november 2020
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

Vandaag 10 november is het de dag van de mantelzorg. Fijn dat er aandacht is voor de ‘stille’ werkers in de zorg, mensen die altijd klaar staan voor anderen. Vrijwillig of omdat het niet anders kan. Ook veel Alphatrots hulpen zijn, naast hun professionele taak, heel vaak nog als mantelzorger actief. Mooi dus dat daar aandacht aan geschonken wordt. Tegelijkertijd …

Zorgbonus huishoudelijke hulpen

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 30 september 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

Direct nadat het kabinet aangaf een éénmalige bonus te willen geven aan alle zorgprofessionals die direct betrokken waren bij de Corona zorg en bestrijding, was er onduidelijkheid. Is deze zorgbonus er ook voor jou? Het kabinet beloofde meer duidelijkheid en die is er nu. De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere …

Hulp aan het woord | Johanna Simons

Auteur: Alphatrots redactie
Gepubliceerd:
Categorieën: Hulp aan het woord
Ongeveer 1 minuut lezen

Hallo collega’s, Mij is gevraagd of ik iets wil schrijven in het nieuwe blad van Alphatrots. Over mijn werkzaamheden als huishoudelijk hulp. Als eerste wil ik graag vertellen dat, nu ik meer dan een jaar dit werk doe, het steeds leuker vind. Het contact met de mensen waarvoor ik werk, maar ook de regelmaat, de gewoontes van de mensen en …

Hoger salaris zorgpersoneel

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 20 augustus 2020
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Wie zou de zorgmedewerkers geen hoger loon willen geven na alles wat ze mee hebben gemaakt gedurende de coronacrisis? Ze hebben als ware strijders in de brandhaard gestaan en ervoor gezorgd dat de ramp binnen de perken kon blijven. Het lijkt zo vanzelfsprekend om hen daarvoor te belonen. In de tweede kamer is inmiddels drie keer gestemd over een motie …

Gemeente Zoetermeer geeft goede voorbeeld

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 15 juli 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

De afgelopen maanden zijn we diverse keren bij gemeentes geweest die ons vertelden dat het allemaal krapper moet met de huishoudelijke hulp. Weer wordt het aantal uren hulp dat mensen kunnen krijgen verminderd. “We krijgen het gewoon niet meer rond met de budgetten die we van het rijk krijgen.” Gemeenten noemen overschrijdingen van meer dan 80% op het budget. Oorzaken …

Huishoudelijke hulp afgeschaft?

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 10 juni 2020
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Heroverweging uitgaven Een oude wijsheid zegt: “voor alles is een tijd”. Zo weten zeker oudere mensen dat er tijden zijn van voor- en tegenspoed. Dat geldt ook voor de economie. We waren net aan het opkrabbelen uit een economische crisis toen we door Corona werden getroffen en daardoor nu waarschijnlijk naar de volgende economische crisis zullen gaan. Het is voor …

Hulp in tijden van Corona

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 29 mei 2020
Categorieën: COVID-19
Ongeveer 2 minuten lezen

Plotseling veranderde alles. Eerst drong het nog niet bij iedereen door maar al snel werden we hard geconfronteerd met een onaangename werkelijkheid. Alles wat ooit zo vanzelfsprekend was, was dat plotseling niet meer. We moesten op een andere manier met elkaar omgaan. Hulpen zaten met hun handen in het haar omdat ze niet meer wisten op welke manier ze hun …

Problemen Corona virus – doorbetaling ZZP’ers

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 12 maart 2020
Categorieën: COVID-19
Ongeveer 1 minuut lezen

Terwijl het coronavirus langzaam maar zeker verder doordringt in Nederland zitten wij met het volgende probleem. Onze ZZP hulpen werken voor het overgrote deel bij kwetsbare ouderen. Zodra een hulp ook maar de geringste symptomen van een virus vertoond zeggen we daarom dat ze niet aan het werk mogen. We nemen daarbij geen enkel risico, het zijn immers vooral de …