Wachtmuziek Habiba bij Stichting Alphatrots

We proberen altijd iedereen zo snel mogelijk te woord te staan. Toch sta je soms, als het erg druk is, even in de wacht. Om dat zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij vanaf vandaag muziek van het album “Take Flight” van Habiba als wachtmuziek op onze telefooncentrale. Meer informatie over deze talentvolle Nederlandse muzikante op: spreadyourwingsand.com

Medewerkers Sensire strijden en winnen? Blij met een dooie mus!

Thuiszorgmedewerkers Sensire strijden en winnen De vakbond jubelt over de resultaten van ‘onderhandelingen’ in de achterhoek: Na maanden van acties in de Achterhoek, is er eindelijk een oplossing voor de thuiszorgmedewerkers van Sensire. De vaste zorgmedewerkers worden, met behoud van al hun rechten, overgenomen door de nieuwe zorgaanbieders TSN en Zorgkompas. De arbeidsvoorwaarden en contracten voor deze medewerkers zijn hiermee …

Bezuiniging huishoudelijke hulp

Bezuiniging huishoudelijke hulp Dit kabinet heeft besloten om meer dan 1 miljard te gaan bezuinigen op de kosten voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari 2014 zullen er geen nieuwe indicatie meer worden afgegeven en vanaf 2015 verliezen ook mensen met een geldige indicatie hun recht op huishoudelijke hulp. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een maatwerkvoorziening …

(tien)Duizenden hulpen verliezen baan

(tien)duizenden hulpen in de thuiszorg dreigen hun baan kwijt te raken. Al jaren zijn ze speelbal van beslissingen die elders worden genomen. Met hulp van Stichting Alphatrots kunnen deze hulpen samen met hun cliënten verder.

FNV wil alphahulp afschaffen

Rapport “Schimmenspel” van FNV In het net verschenen rapport “Schimmenspel” pleit de FNV weer voor het afschaffen van de alphahulp constructie: Het onderscheid tussen alfahulp en de medewerker in loondienst moet opgeheven worden. Alfahulpen kunnen hun werk via de thuiszorginstelling doen in loondienst en onder de cao. De FNV begrijpt nog steeds niet dat veel mensen bewust en weloverwogen er …

Recht op doorbetaling bij ziekte: motie Van Hijum(CDA)

Brief van vereniging Vrouw en Recht aan vaste kamer commissie VWS leidt tot motie Van Hyum. Brancheorganisaties moeten gevraagd worden om uitvoering te geven aan gerechtelijke uitspraak over doorbetaling van zieke alphahulp (alfahulp)

Altijd gratis bemidddeling bij Alphatrots

De laatste tijd horen we steeds vaker dat klanten bij sommige organisaties soms tot wel € 600,00 moeten betalen voor de bemiddeling bij het zoeken naar een huishoudelijke hulp. Veelal worden deze kosten niet vooraf duidelijk gecommuniceerd. Wij vinden dat schandalige praktijken. Alphatrots bemiddelt altijd gratis Bij Stichting Alphatrots is de bemiddeling bij het vinden van een goede en betrokken …

Bij ziekte krijg ik de eerste 2 weken niet betaald en dan 4 weken wel. Mag dat?

Wachtdagen Bij een overeenkomst voor alphahulp mag de werkgever de bepaling opnemen dat bij ziekte 2 wachtdagen in mindering worden gebracht op het uit te betalen loon. Dit mag alleen als dat in je contract staat. In de praktijk worden deze 2 wachtdagen echter vaak 2 wachtweken en daar zijn wij het absoluut niet mee eens. In de contracten die …

Eindelijk gerechtigheid voor zieke alphahulp

Zieke alphahulp krijgt na 3 jaar procederen eindelijk haar salaris waar ze wettelijk recht op heeft. Rechter acht thuiszorgorganisatie verantwoordelijk voor het correct naleven van de wettelijke bepalingen. Dit vonnis heeft grote betekenis voor alle alphahulpen die bij ziekte niet doorbetaald hebben gekregen.