Prijsvraag! Nieuwe naam voor de huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Als wij in gesprek zijn met Kamerleden, wethouders of ambtenaren dan krijgen we van iedereen gelijk als we zeggen: ”huishoudelijke hulp is zoveel meer dan poetsen.” Tegelijkertijd zien we dat gemeenten in de uitvoering het tegenovergestelde doen. Het aantal uren wordt steeds minder en er worden steeds meer beperkingen opgelegd aan de uit te voeren taken. Eerder zagen we al …

ROW of BTW: geen idee? Aan de slag ermee!

Auteur: Alphatrots redactie
Gepubliceerd:
Categorieën: Informatie
Ongeveer 2 minuten lezen

Let op: Onderstaand blogbericht is van toepassing op Alphahulpen en geldt dus niet voor ZZP’ers. Jij bent als alfahulp aan de slag en houdt je bezig met schoonmaken, het uitvoeren van allerlei klusjes en misschien wel het uitlaten van de hond. Als je deze werkzaamheden voor iemand verricht gedurende meer dan 3 dagen in de week, dan ben je waarschijnlijk …

Hulp aan het woord | Alice

Auteur: Alphatrots redactie
Gepubliceerd:
Categorieën: Hulp aan het woord
Ongeveer 2 minuten lezen

Alice werkt al 10 jaar via onze organisatie en heeft al heel wat meegemaakt. We praten met haar over het werken in tijden van Corona, hoe het haar bevalt om als ZZP’er te werken en over het werken als huishoudelijke hulp in het algemeen. Huishoudelijke hulp in tijden van Corona Door het hele corona gebeuren is de druk wel hoog, …

Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp maar juist meer uitgeven

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

Gemeenten krijgen van de rijksoverheid te weinig geld om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed uit te kunnen voeren. Dat is duidelijk. Maar in plaats van massaal te gaan protesteren en pal voor de belangen van hun inwoners te gaan staan leggen gemeenten de pijn van die tekorten juist bij de eigen inwoners neer. Wmo voorzieningen en met name huishoudelijke …

Dag van de ZZP’er

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

Alphatrots werkt alleen met ZZP’ers. Dat is geen toeval. Allereerst zijn wij van oudsher belangenbehartiger voor zelfstandige huishoudelijke hulpen. Maar dat is niet de enige reden. Wij geloven ook heilig in onze aanpak van ‘gouden koppels’ van hulp en cliënt die samen onderling alles regelen. Samen bepalen wanneer er gewerkt wordt, samen bepalen wat er gedaan moet worden. Samen iets …

Dag van de mantelzorg

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

Vandaag 10 november is het de dag van de mantelzorg. Fijn dat er aandacht is voor de ‘stille’ werkers in de zorg, mensen die altijd klaar staan voor anderen. Vrijwillig of omdat het niet anders kan. Ook veel Alphatrots hulpen zijn, naast hun professionele taak, heel vaak nog als mantelzorger actief. Mooi dus dat daar aandacht aan geschonken wordt. Tegelijkertijd …

Zorgbonus huishoudelijke hulpen

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

Direct nadat het kabinet aangaf een éénmalige bonus te willen geven aan alle zorgprofessionals die direct betrokken waren bij de Corona zorg en bestrijding, was er onduidelijkheid. Is deze zorgbonus er ook voor jou? Het kabinet beloofde meer duidelijkheid en die is er nu. De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere …

Hulp aan het woord | Johanna Simons

Auteur: Alphatrots redactie
Gepubliceerd:
Categorieën: Hulp aan het woord
Ongeveer 1 minuut lezen

Hallo collega’s, Mij is gevraagd of ik iets wil schrijven in het nieuwe blad van Alphatrots. Over mijn werkzaamheden als huishoudelijk hulp. Als eerste wil ik graag vertellen dat, nu ik meer dan een jaar dit werk doe, het steeds leuker vind. Het contact met de mensen waarvoor ik werk, maar ook de regelmaat, de gewoontes van de mensen en …

Hoger salaris zorgpersoneel

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Wie zou de zorgmedewerkers geen hoger loon willen geven na alles wat ze mee hebben gemaakt gedurende de coronacrisis? Ze hebben als ware strijders in de brandhaard gestaan en ervoor gezorgd dat de ramp binnen de perken kon blijven. Het lijkt zo vanzelfsprekend om hen daarvoor te belonen. In de tweede kamer is inmiddels drie keer gestemd over een motie …

Gemeente Zoetermeer geeft goede voorbeeld

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

De afgelopen maanden zijn we diverse keren bij gemeentes geweest die ons vertelden dat het allemaal krapper moet met de huishoudelijke hulp. Weer wordt het aantal uren hulp dat mensen kunnen krijgen verminderd. “We krijgen het gewoon niet meer rond met de budgetten die we van het rijk krijgen.” Gemeenten noemen overschrijdingen van meer dan 80% op het budget. Oorzaken …