Zekerheid in onzekere tijden?

De kranten staan vol met verhalen over slechte economische toestanden en een onzekere toekomst. Hoe verstandig is het dan om als alphahulp aan de slag te gaan? Is het niet veel beter om te kiezen voor de ‘zekerheid’ van een ‘vaste’ baan? Let op! We willen niemand overhalen om een loondienstverband op te geven en als alphahulp aan de slag …

Minister Kamp erg duidelijk over rechten alphahulp

Bijna dagelijks hebben wij te maken met alphahulpen die per direct worden ontslagen, die niet krijgen betaald als de werkgever op vakantie is of in het ziekenhuis ligt en waar andere, in het Burgerlijk Wetboek geregelde, rechten niet worden nageleefd. Vrijwel dagelijks moeten wij daarover met gemeenten in discussie. Gemeenten als Hardenberg en Hattem regelen in hun PGB keurig de …

Alphatrots geselecteerde aanbieder in Maastricht

In de aanbestedingsprocedure van de gemeente Maastricht voor ondersteunende diensten voor alphahulpen is Stichting Alphatrots geselecteerd als één van de vijf aanbieders. Dat is zeer goed nieuws voor alphatrots maar vooral ook zeer goed nieuws voor alle alphahulpen in Maastricht. Ook zij kunnen nu kiezen voor de grote voordelen van hun eigen belangenbehartiger Stichting Alphatrots: Uurloon van € 14,50 Geen …

Onrust PGB niet van invloed op alphahulp

De laatste tijd is er veel onrust over het PGB. Bijna 2/3 van de budgethouders zou hun PGB kwijt kunnen raken. Deze maatregelen hebben geen invloed op de PGB’s waarmee een alphahulp wordt betaald. De bezuinigingen op het PGB hebben alleen te maken met de AWBZ. Dat zijn budgetten die vanuit het rijk worden verstrekt. De PGB’s waarmee de alpahhulp …