Gemeenten over het randje van de wet

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 10 juli 2019
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Het zou zo simpel moeten zijn Stel je eens voor. Iemand is niet meer goed in staat om zelfstandig het huishouden te doen. Een consulent van de gemeente gaat op bezoek en stelt vast wat voor soort ondersteuning nodig is. In het geval van huishoudelijke hulp, wat er moet gebeuren in het huishouden. De gemeente stuurt een opdracht naar een …

Nieuwjaarsboodschap 2019

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 25 december 2018
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

Het is een veelbewogen jaar geweest. In Almere hebben we keihard moeten vechten voor de positie van onze hulpen en onze cliënten. Met gelukkig een goede afloop. Wij zijn enorm onder de indruk geraakt van het gevoel van saamhorigheid dat uit deze strijd naar boven kwam. Het wordt in reclameleuzen zo makkelijk gezegd: “Bij ons staat de cliënt voorop!” […] …

Almere ontzegt inwoners vaste huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 3 november 2018
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Iedere gemeente in Nederland wil graag dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn in de hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Ze spannen zich tot het uiterste in om de aanbieders zoveel mogelijk binnen de deur te houden vanuit het belang van hun inwoners. Zo niet gemeente Almere. De zorg voor haar inwoners en de continuïteit van zorg lijkt gemeente …

Almere onthoudt haar inwoners noodzakelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 8 december 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Als wij van een gemeente de opdracht krijgen om aan één van haar inwoners huishoudelijke hulp te leveren dan nemen wij die taak uiterst serieus. Wij weten namelijk dat die opdracht niet zo maar tot stand is gekomen. Mensen moeten eerst al een drempel over om hulp te vragen en vervolgens wordt hun hele persoonlijke situatie door de gemeente onder …

Gedoe met inzet ZZP’ers

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 29 november 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de inzet van ZZP’ers. De pakketbezorgers van PostNL kwamen in het nieuws en ook de maaltijdbezorgers van Deliveroo lieten van zich horen in luid protest. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er uitgebreid aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de ZZP’er. Het lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel is met …

ISO certificaat en een nieuwe website

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 31 oktober 2017
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 2 minuten lezen

We hebben bij Alphatrots een zeer hectische periode achter de rug. Door allerlei ontwikkelingen hebben wij onze dienstverlening op belangrijke punten moeten aanpassen. In december 2015 kondigde toenmalig staatssecretaris Van Rijn een verbod op alphahulp binnen de Algemene Voorziening van de Wmo aan. Een voorstel daartoe werd zelfs naar de Raad van State gestuurd voor advies. Hoewel dat advies negatief …

Rechten alphahulp: Kabinet gaat niets doen aan handhaving

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 24 november 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Van de overheid hoeft de alphahulp geen enkele bescherming te verwachten, zoveel werd duidelijk uit het Algemeen Overleg van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen vindt dat de alphahulpen betere rechten moeten hebben maar als het gaat om bescherming van de bestaande rechten dan geeft men niet thuis. Tijdens het overleg, waar slechts 3 partijen aanwezig waren (PvdA, SP …

Dienstverlening aan huis: kabinetsstandpunt

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 18 november 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Op 19 november gaat de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderen over het kabinetsstandpunt over het rapport Kalsbeek. De commissie Kalsbeek heeft het kabinet geadviseerd over de regeling dienstverlening aan huis, zeg maar over de inzet van alphahulpen. Het advies van de commissie kan in het kort zo worden samengevat: Alphahulp afschaffen voor zover het door de overheid …

Troonrede 2014: Alphahulpen voor de gek gehouden.

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 19 september 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten. Dat liet de regering de koning afgelopen prinsjesdag zeggen in de troonrede. Daarmee worden alphahulpen, maar eigenlijk het hele land, voor de gek gehouden. De regering zet 150 miljoen in om alphahulpen hun baan afpakken en die …

Wmo 2015: Alphatrots lanceert Mensenindebuurt platform

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 11 juni 2014
Categorieën: Algemeen
Ongeveer 1 minuut lezen

De Wmo 2015 vraagt om een samenleving waarin we weer aandacht voor elkaar hebben en elkaar helpen. Dat gaat niet vanzelf. Stichting Alphatrots komt met MensenindeBuurt. Voor gemeenten een manier om op de meest kosten effectieve manier de Algemene Voorziening voor ondersteuning in en rondom het huis te organiseren. Voor mensen die ondersteuning behoeven de beste manier om ondersteuning te …