Dienstverlening aan huis: kabinetsstandpunt

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 18 november 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Op 19 november gaat de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderen over het kabinetsstandpunt over het rapport Kalsbeek. De commissie Kalsbeek heeft het kabinet geadviseerd over de regeling dienstverlening aan huis, zeg maar over de inzet van alphahulpen.
Het advies van de commissie kan in het kort zo worden samengevat:

 1. Alphahulp afschaffen voor zover het door de overheid wordt betaald.
 2. Alphahulp afschaffen voor de particulier markt is niet zo zinvol.
 3. Verbetering de voorlichting.
 4. Verbetering de handhaving.

Op 17 oktober heeft het kabinet haar reactie op dit advies naar de kamer gestuurd. Deze reactie wordt dus morgen behandeld.

Standpunt Stichting Alphatrots

Wij vinden dat het kabinet een genuanceerd standpunt over het rapport heeft ingenomen. Tegelijkertijd begrijpen we ook bepaalde zaken niet.
Samengevat vinden wij het volgende:

 1. Als landelijk belangenbehartiger voor alphahulpen is Stichting Alphatrots in grote lijnen blij met het kabinetsstandpunt over het rapport Kalsbeek.
 2. Handhaving en voorlichting zijn van ongelooflijk groot belang en moeten hand in hand gaan. De vraag is: “waar wachten we op?” Handhaving en voorlichting hadden al lang gestart kunnen en moeten zijn. De regels zijn er, de regels zijn duidelijk en moeten worden nageleefd. Daar is geen rapport of verder overleg voor nodig. Hulpen hebben recht op die bescherming door de overheid.
 3. Niet naleving van regels verstoort de private markt. Slecht gedrag wordt beloond (concurrentiepositie) en goed gedrag wordt bestraft.
 4. De definitie van “oneigenlijke” alphaconstructies wijst eenzijdig op de al dan niet bewuste keuze van de cliënt. Dat is een te enge definitie. Constructies waarbij de wettelijke rechten van de hulpen niet worden nageleefd zouden ook als “oneigenlijk” bestempeld moeten worden.
 5. De Huishoudelijke Hulp Toelage verpest de markt voor de individuele alphahulp die binnen een “eigenlijke” constructie werkt en maakt die hulp brodeloos. Het expliciet toelaten van deze “eigenlijke” alphahulpen tot de HHT is dringend gewenst.
 6. Stichting Alphatrots heeft het AAA‐hulp keurmerk ontwikkeld. We vragen een actieve bijdrage van de overheid voor de implementatie van dat keurmerk.
 7. We vragen de regering om niet langer óver alphahulpen te praten maar mét hen. De enige landelijk belangenbehartiger is daarvoor de aangewezen partij.

We hebben een uitgebreide reactie gestuurd naar de leden van de Vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Handhaving en Voorlichting

Wat ons betreft is het de hoogste tijd dat de overheid eindelijk eens gaat ingrijpen bij organisaties die zich niet aan de regels houden. De regels zijn duidelijk en de “boeven” zijn bekend. Iedereen heeft wat dat betreft recht op bescherming door de overheid. Maar het niet naleven van regels heeft nog andere effecten. Organisaties die zich niet aan de regels houden kunnen goedkoper hulp leveren. Nu zo langzamerhand een groot deel van de huishoudelijke hulp naar de particuliere markt gaat is dat een zeer belangrijk punt. Organisaties die te goeder trouw zijn komen nu voor een belangrijk dilemma te staan:

 1. Moet ik om te concurreren dan ook de prijzen verlagen en mij niet meer aan bepaalde regels houden?
 2. Moet ik mijn eerlijke prijs handhaven en toezien hoe de bureaus die het met de regels niet zo nauw nemen de markt overnemen?

Het wordt dus hoog tijd voor ingrijpen door de overheid. Wij vinden dat iedereen zich aan de regels moet houden. Goede voorlichting is ook van belang maar alleen zinvol als je daarnaast ook een beroep kunt doen op de overheid als je je recht wilt halen. Op dit moment hebben duizenden alphahulpen nog steeds hun geld niet gekregen voor de tijd dat ze, gedurende hun ziekte, onterecht niet doorbetaald hebben gekregen. We hopen dat Van Rijn en Asscher morgen eindelijk zullen beloven dat overtreders streng gestraft zullen worden en hulpen krijgen waar ze recht op hebben.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Reacties 1

 1. Hallo allemaal, hopelijk zien de heren van Rijn en Asscher ons niet langer als poetsmiepen, maar dat we
  terdege een belangrijke functie hebben bij vele ouderen. Bovendien hebben ook wij recht op o.a. ziekengeld. Slaat toch nergens op dat wij een bruto-netto salaris krijgen !! Geen recht hebben op vakantiegeld en vrije dagen niet doorbetaald krijgen.
  Ik weet dat sommige mensen een PGB-budget hebben van meer dan € 18,00 Daarvan krijgen wij € 12,50 uitbetaald en de rest blijft onderweg hangen bij de zgn. organisaties die die hulp organiseren. Als zij niet de juiste weg bewandelen, aanpakken.
  Alle alpha-hulpen zouden ééns het achterste van hun tong moeten laten zien en ten strijde trekken. Wij zijn toch geen mietjes ??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *