Gedoe met inzet ZZP’ers

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 29 november 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de inzet van ZZP’ers. De pakketbezorgers van PostNL kwamen in het nieuws en ook de maaltijdbezorgers van Deliveroo lieten van zich horen in luid protest. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er uitgebreid aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de ZZP’er. Het lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel is met ZZP’ers en dat de ZZP constructie alleen maar wordt gebruikt door ondernemers om onder de verplichting tot betalen van sociale lasten uit te kunnen komen. In de meeste gevallen is dat ook waar.

Waarom werkt Alphatrots dan alleen maar met ZZP’ers en Alphahulpen?

Het korte antwoord is: “omdat dat onze bestaansreden is”. Alphatrots is in eerste instantie opgericht als belangenbehartiger voor Alphahulpen. Ook van hen werd, met name door de reguliere thuiszorgaanbieders, op grote schaal misbruik gemaakt. Hulpen kregen niet doorbetaald bij ziekte en opzegtermijnen werden niet nageleefd. Wij weten dat er veel hulpen zijn die, om heel veel verschillende redenen, niet voor de reguliere thuiszorgorganisaties willen of kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat ze zorgtaken moeten combineren met werk en daarom zelf hun planning moeten kunnen maken. Voor deze hulpen is het een groot voordeel dat ze zelfstandig als alphahulp of als ZZP’er aan de slag kunnen. Voor deze hulpen is Alphatrots er.

Het lange antwoord.

Wij geloven in een manier van hulp verlenen waarbij de hulp samen met de klant alles regelt. Wij geloven ook in de ‘gouden koppels’, een klant die altijd rechtstreeks een beroep kan doen op een vaste hulp. Een één op één relatie tussen hulp en klant die veel meer inhoudt dan simpelweg poetsen. Wij geloven ook in een manier van hulpverlenen waarbij de klant zelf kan bepalen wie er bij hem/haar over de vloer komt. Het vragen van hulp is voor veel mensen een enorme stap, je laat iemand toe in je privé domein en dan wil je daar als klant een goed gevoel bij hebben. Een manier van hulpverlenen ook waarbij de klant in samenspraak met de hulp bepaalt wat er moet gebeuren in huis in plaats van het afwerken van een lijstje. Wij merken dat zowel de bij Alphatrots aangesloten hulpen als de klanten zeer tevreden zijn over die aanpak.

Hoe zit het dan met die uitbuiting van de ZZP’er?

In tegenstelling tot alphahulpen hebben ZZP’ers geen recht op doorbetaling bij ziekte en geen wettelijke opzegtermijnen. Alphatrots compenseert dit met een hogere vergoeding per uur zodat de hulp dit, desgewenst, zelf kan regelen. In het nieuwe regeerakkoord staat opgenomen dat ZZP’ers die langdurig voor eenzelfde opdrachtgever werken minimaal 125% van het minimumloon moeten gaan verdienen. Alphatrots betaalt meer dan 150% van het CAO loon. Over de PostNL pakketbezorgers zei de rechter:

PostNL geeft zeer gedetailleerde instructies ten aanzien van de uitvoering van het werk zoals de eisen waaraan de bus dient te voldoen, kleding en schoeisel en de wijze waarop de routes gereden dienen te worden, en controleert ook op de naleving hiervan. De subcontractor mag zich niet structureel laten vervangen en alleen door vooraf door PostNL goedgekeurde vervangers. Deze subcontractors werken alleen voor PostNL en zijn daardoor, en door de investering die zij hebben moeten doen voor een bus die voldoet aan de eisen van PostNL, in een economisch afhankelijke positie komen te verkeren.

Alphatrots geeft geen instructies want wij weten dat de hulpen veel beter weten dan ons hoe ze hun werk moeten doen. Ook hebben we geen verplichtingen over het dragen van Alphatrots kleding en mogen de ZZP’ers van Alphatrots zich vrij laten vervangen. Wel vragen wij van iedereen een ‘verklaring omtrent gedrag’ en verlangen we van de door ons in te zetten ZZP’ers dat ze een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Ook geven wij aan de hulpen richtlijnen mee over hoe ze om moeten gaan met signalen van huiselijk geweld of met signalen van (beginnende) dementie. Voor de rest regelen de hulpen het, samen met de klant, lekker zelf.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Reacties 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *