Gemeente Zoetermeer geeft goede voorbeeld

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 15 juli 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

De afgelopen maanden zijn we diverse keren bij gemeentes geweest die ons vertelden dat het allemaal krapper moet met de huishoudelijke hulp. Weer wordt het aantal uren hulp dat mensen kunnen krijgen verminderd. “We krijgen het gewoon niet meer rond met de budgetten die we van het rijk krijgen.” Gemeenten noemen overschrijdingen van meer dan 80% op het budget. Oorzaken zijn ook bekend: 1. vergrijzing en 2. het abonnementstarief.

Doordat sinds 2019 iedereen hetzelfde bedrag aan eigen bijdrage betaalt (onafhankelijk van inkomen of vermogen) maken steeds meer mensen gebruik van door gemeenten geregelde huishoudelijke hulp.

“Jullie begrijpen natuurlijk ook dat dit zo niet verder kan” zeggen gemeenten dan tegen ons. Uiteraard begrijpen wij dat. Alleen begrijpen we niet de keuzes die gemeenten daarin maken. In plaats van pal te staan voor de eigen inwoners gaan ze de pijn van de ontoereikende budgetten bij diezelfde inwoners leggen door hen voorzieningen af te nemen. Wij vinden dat gemeenten aan de rijksoverheid duidelijk zouden moeten maken dat ze meer geld nodig hebben om de voorzieningen op peil te kunnen houden. “Geef je burgemeester een John Deere in plaats van een BMW” zeg ik dan. “Maak duidelijk dat je met de beschikbare budgetten geen goede ondersteuning kunt geven aan je inwoners.”

En eindelijk is het zo ver. De voltallige raad van Gemeente Zoetermeer heeft gezegd: “rijksoverheid, het is niet genoeg”. Een verslag is te lezen op de website van de raad van Zoetermeer. Ze roepen ook andere gemeenten op om in actie te komen. Wij zullen Zoetermeer en andere gemeenten die zich bij deze actie aansluiten van harte ondersteunen.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *