Stap 1 van 4

Nieuwe zorgvraag

Zodra er een nieuwe zorgvraag bij ons binnenkomt, nemen wij contact op met de cliënt voor een intake gesprek. We bespreken de situatie en brengen de wensen in kaart. In nijpende gevallen kunnen we zelfs eerst hulp bieden en regelen we de administratieve afhandeling later.

Icon
Stap 2 van 4

Kennismaken

Wij geloven in de zogenoemde "gouden koppels"; een vaste hulp voor iedere cliënt. Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats, zodat hulp en cliënt bewust voor elkaar kiezen om zo een langdurige relatie op te bouwen.

Icon
Stap 3 van 4

Vaste dagen, vaste tijden

Onze hulpen komen op vaste dagen en vaste tijden en alle afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan. Cliënten weten hierdoor waar ze aan toe zijn. Kan de vaste hulp een keer niet? Dan regelen wij een vervangende hulp. Cliënten zitten dus nooit zonder hulp.

Icon
Stap 4 van 4

Signaleren

Huishoudelijke hulp is zoveel meer dan poetsen alleen. De hulpen zien wat er achter de voordeur gebeurt. Wanneer de situatie bij een cliënt verslechtert, wordt dit aan ons gemeld via signaalkaarten. Vanzelfsprekend nemen we altijd actie op basis van deze meldingen.

Icon