Minister Kamp erg duidelijk over rechten alphahulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 19 juli 2011

Ongeveer 1 minuut lezen


Bijna dagelijks hebben wij te maken met alphahulpen die per direct worden ontslagen, die niet krijgen betaald als de werkgever op vakantie is of in het ziekenhuis ligt en waar andere, in het Burgerlijk Wetboek geregelde, rechten niet worden nageleefd. Vrijwel dagelijks moeten wij daarover met gemeenten in discussie. Gemeenten als Hardenberg en Hattem regelen in hun PGB keurig de wettelijk opzegtermijnen. Gemeente Almere daarentegen trekt zich niets van het Burgerlijk Wetboek aan en hanteert geheel eigen regels, de burger daarmee met een groot probleem opzadelend. Ook de standaard arbeidscontracten voor alphahulpen van de SVB zijn strijdig met het Burgerlijk Wetboek.

In het ronde tafelgesprek met de Vaste Kamercommissie SZW over de rechtspositie van huishoudelijk personeel hebben wij dit probleem onder de aandacht gebracht. In het daarop volgende Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie was minister Kamp heel duidelijk over de rechtspositie van alphahulpen:

“Als je deze activiteiten verricht in het kader van deze regeling, ben je niet onbeschermd. De heer De Jong gaf net een aantal voorbeelden. In de eerste plaats val je gewoon onder de bepalingen van het wettelijk minimumloon. In het Burgerlijk Wetboek is ook het nodige geregeld. Je valt onder de vakantieregeling. Bepalingen die de vakantiebijslag betreffen, zijn ook van toepassing. De Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet zijn ook van toepassing. Als je ziek bent, moet je zes weken worden doorbetaald door de opdrachtgever. Er moet een opzegtermijn in acht worden genomen: iemand kan niet van de ene op de andere dag worden ontslagen. Kun je door zwangerschap niet werken, dan moet een salaris worden doorbetaald van 70% van het wettelijk minimumloon. Ook bestaat de mogelijkheid om vrijwillig te betalen voor de werknemersverzekeringen.”

Hopelijk zullen nu gemeenten die nog steeds weigeren om de opzegtermijnen in het PGB te vergoeden nu eindelijk bijdraaien.

Over de auteur

Berend Raap

Facebook Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *