Valpreventie voor ouderen - Alphatrots

Pas op! Vallende ouderen!

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Overal om ons heen vallen ouderen en het aantal meldingen van ernstig letsel neemt daarbij fors toe. Dat kost de samenleving 2,4 miljard per jaar (Schreuder, 2021). Blijkbaar vinden politici het pas nodig om beleid te bedenken als ergens een hoog bedrag aan gekoppeld is. Niet de pijn en ellende van vallende ouderen lijkt van belang maar het geld dat …

Einde aan onrechtvaardig?

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Een grote onrechtvaardigheid gaat binnenkort eindelijk aangepakt worden. Tenminste als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt. VVD-kamerlid De Kort wijst op de grote verschillen per gemeente en noemt de bestaande regeling “oneerlijk”. Oneerlijk en onrechtvaardig? Je zou misschien denken dat het gaat over de grote verschillen tussen gemeenten op het gebied van de Wmo. In de ene …

Prijsvraag! Nieuwe naam voor de huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Als wij in gesprek zijn met Kamerleden, wethouders of ambtenaren dan krijgen we van iedereen gelijk als we zeggen: ”huishoudelijke hulp is zoveel meer dan poetsen.” Tegelijkertijd zien we dat gemeenten in de uitvoering het tegenovergestelde doen. Het aantal uren wordt steeds minder en er worden steeds meer beperkingen opgelegd aan de uit te voeren taken. Eerder zagen we al …

Niet bezuinigen op huishoudelijke hulp maar juist meer uitgeven

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

Gemeenten krijgen van de rijksoverheid te weinig geld om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) goed uit te kunnen voeren. Dat is duidelijk. Maar in plaats van massaal te gaan protesteren en pal voor de belangen van hun inwoners te gaan staan leggen gemeenten de pijn van die tekorten juist bij de eigen inwoners neer. Wmo voorzieningen en met name huishoudelijke …

Zorgbonus huishoudelijke hulpen

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

Direct nadat het kabinet aangaf een éénmalige bonus te willen geven aan alle zorgprofessionals die direct betrokken waren bij de Corona zorg en bestrijding, was er onduidelijkheid. Is deze zorgbonus er ook voor jou? Het kabinet beloofde meer duidelijkheid en die is er nu. De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere …

Hoger salaris zorgpersoneel

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Wie zou de zorgmedewerkers geen hoger loon willen geven na alles wat ze mee hebben gemaakt gedurende de coronacrisis? Ze hebben als ware strijders in de brandhaard gestaan en ervoor gezorgd dat de ramp binnen de perken kon blijven. Het lijkt zo vanzelfsprekend om hen daarvoor te belonen. In de tweede kamer is inmiddels drie keer gestemd over een motie …

Gemeente Zoetermeer geeft goede voorbeeld

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Ongeveer 1 minuut lezen

De afgelopen maanden zijn we diverse keren bij gemeentes geweest die ons vertelden dat het allemaal krapper moet met de huishoudelijke hulp. Weer wordt het aantal uren hulp dat mensen kunnen krijgen verminderd. “We krijgen het gewoon niet meer rond met de budgetten die we van het rijk krijgen.” Gemeenten noemen overschrijdingen van meer dan 80% op het budget. Oorzaken …

Huishoudelijke hulp afgeschaft?

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Heroverweging uitgaven Een oude wijsheid zegt: “voor alles is een tijd”. Zo weten zeker oudere mensen dat er tijden zijn van voor- en tegenspoed. Dat geldt ook voor de economie. We waren net aan het opkrabbelen uit een economische crisis toen we door Corona werden getroffen en daardoor nu waarschijnlijk naar de volgende economische crisis zullen gaan. Het is voor …

Gemeenten over het randje van de wet

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Het zou zo simpel moeten zijn Stel je eens voor. Iemand is niet meer goed in staat om zelfstandig het huishouden te doen. Een consulent van de gemeente gaat op bezoek en stelt vast wat voor soort ondersteuning nodig is. In het geval van huishoudelijke hulp, wat er moet gebeuren in het huishouden. De gemeente stuurt een opdracht naar een …

Almere ontzegt inwoners vaste huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd:
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Iedere gemeente in Nederland wil graag dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn in de hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Ze spannen zich tot het uiterste in om de aanbieders zoveel mogelijk binnen de deur te houden vanuit het belang van hun inwoners. Zo niet gemeente Almere. De zorg voor haar inwoners en de continuïteit van zorg lijkt gemeente …