Zorgbonus huishoudelijke hulpen

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 30 september 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

Direct nadat het kabinet aangaf een éénmalige bonus te willen geven aan alle zorgprofessionals die direct betrokken waren bij de Corona zorg en bestrijding, was er onduidelijkheid. Is deze zorgbonus er ook voor jou? Het kabinet beloofde meer duidelijkheid en die is er nu. De bonus is bestemd voor zorgprofessionals die tussen 1 maart en 1 september 2020 een bijzondere …

Hoger salaris zorgpersoneel

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 20 augustus 2020
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Wie zou de zorgmedewerkers geen hoger loon willen geven na alles wat ze mee hebben gemaakt gedurende de coronacrisis? Ze hebben als ware strijders in de brandhaard gestaan en ervoor gezorgd dat de ramp binnen de perken kon blijven. Het lijkt zo vanzelfsprekend om hen daarvoor te belonen. In de tweede kamer is inmiddels drie keer gestemd over een motie …

Gemeente Zoetermeer geeft goede voorbeeld

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 15 juli 2020
Ongeveer 1 minuut lezen

De afgelopen maanden zijn we diverse keren bij gemeentes geweest die ons vertelden dat het allemaal krapper moet met de huishoudelijke hulp. Weer wordt het aantal uren hulp dat mensen kunnen krijgen verminderd. “We krijgen het gewoon niet meer rond met de budgetten die we van het rijk krijgen.” Gemeenten noemen overschrijdingen van meer dan 80% op het budget. Oorzaken …

Huishoudelijke hulp afgeschaft?

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 10 juni 2020
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Heroverweging uitgaven Een oude wijsheid zegt: “voor alles is een tijd”. Zo weten zeker oudere mensen dat er tijden zijn van voor- en tegenspoed. Dat geldt ook voor de economie. We waren net aan het opkrabbelen uit een economische crisis toen we door Corona werden getroffen en daardoor nu waarschijnlijk naar de volgende economische crisis zullen gaan. Het is voor …

Gemeenten over het randje van de wet

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 10 juli 2019
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Het zou zo simpel moeten zijn Stel je eens voor. Iemand is niet meer goed in staat om zelfstandig het huishouden te doen. Een consulent van de gemeente gaat op bezoek en stelt vast wat voor soort ondersteuning nodig is. In het geval van huishoudelijke hulp, wat er moet gebeuren in het huishouden. De gemeente stuurt een opdracht naar een …

Almere ontzegt inwoners vaste huishoudelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 3 november 2018
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 2 minuten lezen

Iedere gemeente in Nederland wil graag dat er zo weinig mogelijk wisselingen zijn in de hulp en ondersteuning voor haar inwoners. Ze spannen zich tot het uiterste in om de aanbieders zoveel mogelijk binnen de deur te houden vanuit het belang van hun inwoners. Zo niet gemeente Almere. De zorg voor haar inwoners en de continuïteit van zorg lijkt gemeente …

Almere onthoudt haar inwoners noodzakelijke hulp

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 8 december 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 4 minuten lezen

Als wij van een gemeente de opdracht krijgen om aan één van haar inwoners huishoudelijke hulp te leveren dan nemen wij die taak uiterst serieus. Wij weten namelijk dat die opdracht niet zo maar tot stand is gekomen. Mensen moeten eerst al een drempel over om hulp te vragen en vervolgens wordt hun hele persoonlijke situatie door de gemeente onder …

Gedoe met inzet ZZP’ers

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 29 november 2017
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de inzet van ZZP’ers. De pakketbezorgers van PostNL kwamen in het nieuws en ook de maaltijdbezorgers van Deliveroo lieten van zich horen in luid protest. Ook in het nieuwe regeerakkoord is er uitgebreid aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de ZZP’er. Het lijkt alsof het alleen maar kommer en kwel is met …

Rechten alphahulp: Kabinet gaat niets doen aan handhaving

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 24 november 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Van de overheid hoeft de alphahulp geen enkele bescherming te verwachten, zoveel werd duidelijk uit het Algemeen Overleg van de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Iedereen vindt dat de alphahulpen betere rechten moeten hebben maar als het gaat om bescherming van de bestaande rechten dan geeft men niet thuis. Tijdens het overleg, waar slechts 3 partijen aanwezig waren (PvdA, SP …

Dienstverlening aan huis: kabinetsstandpunt

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 18 november 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Op 19 november gaat de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderen over het kabinetsstandpunt over het rapport Kalsbeek. De commissie Kalsbeek heeft het kabinet geadviseerd over de regeling dienstverlening aan huis, zeg maar over de inzet van alphahulpen. Het advies van de commissie kan in het kort zo worden samengevat: Alphahulp afschaffen voor zover het door de overheid …