Recht op doorbetaling bij ziekte: motie Van Hijum(CDA)

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 31 augustus 2012
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 1 minuut lezen

Nu de rechter uitspraak heeft gedaan dat thuiszorg organisaties verantwoordelijk zijn voor het doorbetalen van een zieke alphahulp zou je verwachten dat iedere organisatie spontaan haar leven gaat beteren en in het verleden gemaakte fouten gaat herstellen. Niet is minder waar. Brancheorganisatie Actiz adviseert haar leden om geen gehoor te geven aan de gerechtelijke uitspraken. Alphahulpen die ziek worden of ziek zijn geweest staan dus nog steeds met lege handen.

Gelukkig hebben brieven van de Vereniging Vrouw en Recht aan de vaste kamercommissie VWS er toe geleid dat de minister nu middels een motie van het CDA kamerlid Van Hyum gevraagd wordt om in te grijpen.

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat huishoudelijk personeel bij ziekte ten minste zes weken 70% van het laatst verdiende loon of het minimumloon moet worden doorbetaald;
constaterende dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat de thuiszorginstelling op grond van de administratieovereenkomst dit loon tijdens ziekte dient te betalen en dat deze betaling door de thuiszorginstelling moet worden geclaimd bij de gemeente;
constaterende dat organisaties als ActiZ het volstrekt onjuist vinden dat de kantonrechter de thuiszorgorganisatie opdraagt, een arbeidsrechtelijke verplichting tussen cliënt en alfahulp over te nemen;
van mening dat deze situatie van onduidelijkheid en tegenspraak door gezagshebbende instanties en personen niet langer kan voortduren;
verzoekt de regering, over deze kwestie contact op te nemen in een gesprek met de betreffende instellingen/organisaties in kwestie (zoals ActiZ en BTN) om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en alle belanghebbende duidelijkheid te geven,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Van Hijum

We hopen dat dit snel zal leiden tot verbeteringen.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.