Troonrede 2014: Alphahulpen voor de gek gehouden.

Auteur: Berend Raap
Gepubliceerd: 19 september 2014
Categorieën: Belangenbehartiging
Ongeveer 3 minuten lezen

Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten.

Dat liet de regering de koning afgelopen prinsjesdag zeggen in de troonrede. Daarmee worden alphahulpen, maar eigenlijk het hele land, voor de gek gehouden. De regering zet 150 miljoen in om alphahulpen hun baan afpakken en die baan te geven aan mensen die in loondienst bij een zorgaanbieder werken. Geen schijn van kans dat de alphahulp op deze manier het vertrouwde gezicht van hun cliënt kan blijven.

Huishoudelijke Hulp toelaeg niet beschikbaar voor alphahulpen

De regering heeft een bedrag van 150 miljoen beschikbaar gesteld om mensen binnen de huishoudelijke hulp langer aan het werk te kunnen houden. Gemeenten kunnen dit geld inzetten voor behoud van banen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. In de brief van staatssecretaris Van Rijn aan de wethouders wordt dat als volgt omschreven.

Het in te dienen plan dient aan twee belangrijke voorwaarden te voldoen. Het moet bijdragen aan het langer behoud van volwaardige werkgelegenheid bij ondersteuning op grond van de Wmo en er dient sprake te zijn van een relevant multipliereffect. Met de eerste voorwaarde wordt tevens het gebruik van oneigenlijke alfahulpconstructies ontmoedigd.

De kneep zit hem in de venijnige woorden “volwaardige werkgelegenheid” waarmee de staatssecretaris bedoelt dat het gaat om banen in loondienst bij een aanbieder. Niet voor de alphahulp dus, die is in de ogen van de staatssecretaris niet “volwaardig”. Hij spreekt ook over “oneigenlijke” alfaconstructies”. Wat nou precies eigenlijke en oneigenlijke constructies zijn weet niemand.

Effect van de Huishoudelijke Hulp Toelage

Wij zien gebeuren dat met inzet van 150 miljoen aan overheidsgeld de baan zal worden afgepakt van de alphahulp en diezelfde baan gegeven zal worden aan iemand die in loondienst is bij een zorgaanbieder.

 1. De alphahulp raakt haar baan kwijt want die heeft immers geen ontslagbescherming.
 2. Met steun van de overheid kan een aanbieder aan de cliënten van de alphahulp weer HH aanbieden.
 3. De alphahulp zal tevergeefs solliciteren bij die aanbieder want daar hebben ze al een overschot aan mensen.
 4. Met geld van de overheid is dan de baan van de alphahulp afgepakt en aan iemand anders gegeven.
 5. De cliënt raakt het “vertrouwde gezicht” kwijt”.

Wat doen de vakbonden hier tegen?

De vakbonden stemmen van harte in. De vakbonden vertegenwoordigen namelijk de groep mensen in loondienst. Juist deze groep wordt door de regeling van staatssecretaris Van Rijn eenzijdig bevoordeeld. De vakbonden staan te juichen als hun leden de banen van de alphahulpen krijgen. Vanuit hun positie begrijpelijk. Treurig maar begrijpelijk. De vakbonden hebben jaren hun best gedaan om de alphahulp in een kwaad daglicht te stellen bij de politiek en nu gaat de regering daarin eindelijk mee. Vanuit het standpunt van de vakbonden een groot succes.

Wat doet Alphatrots?

We hebben staatssecretaris per brief gewezen op de effecten van zijn maatregelen en, gezien de grote tijdsdruk, om een zeer spoedige reactie. Wij vinden dat het banenverlies door de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp niet eenzijdig ten laste van alphahulpen mag komen. De staatssecretaris heeft tot op dit moment nog niet gereageerd. Via diverse kamerfracties proberen we aandacht te vragen voor de discriminerende maatregelen van de staatssecretaris. We hebben een gewillig oor maar tot op heden hebben we helaas geen concrete resultaten kunnen boeken. De molens van de politiek draaien nu eenmaal erg langzaam. Een volgende stap zou kunnen zijn het aanspannen van een kort geding tegen de staat wegens ernstige discriminatie. We houden jullie op de hoogte.

Plan voor alle medewerkers huishoudelijke hulp

Wij vinden dat er een plan moet komen voor alle medewerkers huishoudelijke hulp inclusief alphahulpen en niet alleen voor een selecte groep. We hebben de staatssecretaris daarvoor ideeën aan de hand gedaan. We zijn graag bereid al onze denkkracht daarvoor in te zetten. Maar dat moet wel op zeer korte termijn anders is het te laat.

Over de auteur

Berend Raap

Google+

Berend Raap zet zich al meer dan 10 jaar actief in voor de belangen van huishoudelijke hulpen en haar cliënten.

Reacties 7

 1. Zonder Berend Raap zijn wij als alphahulpen nergens.
  Hij vecht keihard voor ons techt,hij en zijn medewerkers verdienen alle Respect!!

  1. Corine spreekt denk ik namens alle alphahulpen, bij deze bedank ik de medewerkers van alphatrots voor hun geweldige inzet!

 2. Mocht het gebeuren dat ik mijn adressen door deze maatregel kwijt raak, dan zet ik mijn tentje neer op in het Binnenhof…
  Ik sluit mij van harte aan bij de eerdere reacties dat Berend en de dames op kantoor kanjers zijn! Hopelijk zijn zij geen roependen in de woestijn en is het nog niet te laat. De vakbonden spelen in deze een verwerpelijk rol, omdat zij uitgaan van de (in mijn ogen) verouderde opvatting dat werk in loondienst ‘Halleluja’ is en andere constructies per definitie slecht zouden zijn. We hebben allemaal kunnen zien hoe vast een vaste baan tegenwoordig nog is…

 3. Beste Berend en medewerkers, ben blij dat jullie ons “alphahulpen” wel serieus nemen. We zouden moeten vechten als tijgers, maar waar kunnen wij terecht ?? Wij hebben geen rechten, dus
  we kunnen het ons niet permiteren naar Den Haag te gaan, want dat kost ons een dag geen geld.
  Hopelijk gaat staatssecretaris van Rijn ook inzien dat wij als alphahulpen toch wel een degelijke baan hebben. Bovendien kosten wij weinig. Laat hij zich maar eens af gaan vragen waar alle alphahulpen
  dan van moeten leven als we ook dat beetje inkomen nog moeten missen. Zonder rechten blijven we
  toch nergens ?? Berend en medewerkers, zet hem op !! Succes gewenst !!

 4. ik werk zowel in loondienst en indien er wat in de buurt is bij alphatrots. Laatst moest ik een formulier invullen bij mijn werkgever of ik naast mijn werk, in de huishouding, nog een uitkering ontving,gedeeltelijk werkte i.v.m. arbeidsongeschiktheid en/ of in aanmerking kwam voor een NO-RISK verklaring uwv.Worden wij ook niet een beetje voor de gek gehouden? Nooit ziek, amper vrije dagen/vakantie enz. Voor mij kunnen ze geen subsidie krijgen. Ga ervan uit dat ik binnenkort ook zonder werk thuis kom te zitten. Begin wel een
  ” schoonmaakbedrijfje” lekker zwart geld verdienen. Dat onnozel Den Haag dit niet in de gaten heeft. Ik bewonder jullie geweldige inzet voor zowel de medewerker als voor degenen die hun hulp hard nodig hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *